SHIMANO AERO

 SHIMANO AERO Slick Silk line.

 

Wormenkwekerij WasseVakantiepark Bergumermeer Vissen in Friesland.Nytro FishingSaga-the-game-changer - CrestaGURU Knowledge is power.JWP WaterserviceMarcel vd EyndeSHIMANO AEROMaver Evezet

Algemeen nieuws

Sportvisserijtellingen Friesland en Lauwersmeer gestart

In februari zijn Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Groningen Drenthe en Sportvisserij Nederland gestart met sportvisserijtellingen en interviews onder sportvissers in Friesland en het Lauwersmeergebied. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in het gebruik van het viswater en de visstand. Die informatie is belangrijk om de belangen van de sportvissers goed te kunnen behartigen.

 

 

De gegevens die bij de tellingen en interviews worden verzameld zijn de geografische spreiding van sportvissers, het aantal vistrips dat jaarlijks wordt gemaakt in het gebied, het type sportvisser, de gemiddelde vangsten, de gemiddelde onttrekking van vis, de duur van een vistrip en eventueel de nationaliteit van de sportvisser. Met deze kennis over het sportvisserijgebruik van het viswater en de visstand kunnen we bij de betrokken wateren terreinbeheerders aangeven waar de belangen voor de hengelsport liggen en hoe groot die precies zijn. Dit zodat ons belang op de kaart staat.

Tellingen & interviews

De data verzamelen we via twee verschillende onderzoeksmethodes. Ten eerste worden vanuit een klein sportvliegtuig alle sportvissers in de belangrijkste wateren van Friesland en het Lauwersmeergebied geteld. Deze vluchten vinden op regelmatige basis plaats. Ten tweede worden sportvissers vanaf de kant geteld en geïnterviewd. Vrijwilligers gaan op pad en bezoeken viswateren waar ze de aanwezige sportvissers tellen en interviewen. Door deze twee methodes te combineren krijgen we een goed beeld van het belang van een water voor de sportvisserij.
 
 
Wormenkwekerij WasseNytro FishingVakantiepark Bergumermeer Vissen in Friesland.Saga-the-game-changer - CrestaMaver EvezetGURU Knowledge is power.Marcel vd EyndeSHIMANO AEROJWP Waterservice