Algemeen nieuws

Juridische zaken in 2021

Sportvisserij Nederland heeft juristen in dienst die zowel individuele sportvissers adviseren als hengelsportverenigingen en federaties. Geadviseerd werd onder meer over de bescherming van viswateren en het aquatisch milieu. Daarnaast worden cursussen gegeven op gebied van controle en handhaving.

Er werd dit jaar 17 maal juridisch geprocedeerd om de belangen van de hengelsport te beschermen. Het merendeel is met succes afgerond.
 

Waterkrachtcentrales visvriendelijk

 
Er zijn acties ondernomen om nieuwe waterkrachtcentrales alleen te realiseren als deze visvriendelijk zijn. Daarnaast waren er inspanningen om bestaande centrales visvriendelijker te maken. Dit jaar hebben deze inspanningen geleid tot strengere vergunningen voor de bestaande grote centrales in de Nederlandse rivieren.
 

Tegengaan beperking visrechten

 
Ook zijn er diverse procedures gevoerd om de beperking van sportvisserijmogelijkheden tegen te gaan. Zo is bij de Kamer voor de Binnenvisserij en verschillende rechtbanken geprocedeerd. Dit heeft onder meer geleid tot behoud van visrechten voor de hengelsport in Utrecht en Wilnis.
 

Meer handhaving


Voorlichting wordt verzorgd (via televisie, YouTube, tijdschriften, influencers, opleiding- en begeleidingsprojecten) om sportvissers  goed en verantwoord te laten vissen en de gedragscode recreatieve visserij van de FAO na te leven. Het gaat hierbij zowel om  dierenwelzijn als een correct gedrag in de natuur.
 
Door het verzorgen van opleidingen, het geven van subsidie, de registratie van controles en het versterken van de samenwerking met de politie is de handhavingscapaciteit door eigen boa’s en hengelsportcontroleurs verder uitgebouwd. Via het werkgeversoverleg groene boa’s is ingezet richting politiek en de ministeries J&V en LNV om een zo sterk mogelijke positie en ondersteuning te
krijgen voor deze boa’s.
spn
 
 
T Wisentbos DrontenMarcel vd EyndeHengelsportLauwe De hengelsportzaak van Maas&Waal.FREE SPIRIT/RINGERSSaga-the-game-changer - CrestaGURU Knowledge is power.SHIMANO AEROVakantiepark Bergumermeer Vissen in Friesland.Wormenkwekerij WasseMaver EvezetCHAMPION FEED